Anmeldelser

Anmeldelse av konsert under Trondheim Kammermusikkfestival 2020

Kammermusikaslk endevending (klassekampen.no)

“Alpaca Ensemble imponerte også i Simpsons meget virtuose fjerdesats fra klavertrioen “After Avedon”. Her kastet de raske gester mellom hverandre, og presterte noen melodiske avsnitt som i  tekstur kunne minne om Rachmaninov og høyromantikken. Tonespråket var imidlertid ikke bundet til tonaliteten, samtidig som den tekniske idomatikken likner hva vi kan forvente av en romantisk virtuos spiller”

– Magnus Anderson 28.09.2020


Anmeldelse av Synden og Gleden

Meldt: Trygve Brøskes songsyklus “synden og gleden” (folkemusikk.no)

“Dette er leg og moro fra begynnelse til slutt, godt ispedd skjønnhetsøyeblikk der tiden stopper”

– Magnus Anderson 15.11.2019


Anmeldelse av Mekatonia

“Eirik Hegdal overbeviser for både Team og teater” (jazzinorge.no)

“Tonespråket er stadig melodisk, og «samtidsmusikk» er en mer presis referanse enn «jazz», selv om Alpaca ved denne anledning teller musikere med god fartstid i Trondheim Jazzorkester, og selv om den avsluttende «Mekatonia Exit», med Hegdal i strålende sopran-form, er så utilslørt romantisk-vakker at den kunne tilhørt en hvilken som helst epoke.”

– Terje Mosnes 11.04.2018