Rehnqvist&Linquist

Denne innspillingen er et resultat av Alpaca Ensembles nære samarbeid med to nålevende komponister. Musikken deres er beslektet i det at den hos begge er i kontakt med en natur, men de to vever sine klanglige univers sammen på forskjellig måte.

Platen inneholder nyskrevne verk for piano, fiolin, cello og klarinett skrevet av to viktige kvinnelige samtidskomponister. Verket In Orbit for kvartett og Långt borta och näre for solo klarinett av Karin Rehnqvist som ble urfremført under ensemblets 20-årsjubileum i 2016, og fire verk av den amerikanske komponisten Ellen Lindquist som har base i Trondheim: pianotrioen Groundings (8’) og Somniloquy (7’), trio for piano, cello og klarinett i tillegg til tre solostykker. Platen ble gitt ut i samarbeid med LAWO Classics i september og det ble spilt lanseringskonserter både i LAWO sin butikk i oslo, i Levanger Kulturkirke og i desember på Huskonsertene i Stadsbygd.

Medvirkende:
Rolf Borch, klarinett
Sigrid Elisabeth Stang, fiolin
Marianne Baudouin Lie, cello
Else Bø, piano

Kjøp plata her // Lytt til plata på spotify her


KARIN REHNQVISTs musikk blir det fremmede og skjulte i myter og tradisjon ført sammen med modernismens trang til motstand og underliggjøring. Samtidig gjør dialogen med tradisjonsmusikk, liturgi, ritualer og folketro og nærheten til det vokale at musikken også kan sprekke opp i åpne former og henvende seg veldig direkte til en lytter. Musikken er tett forbundet med stemmer, språk, bevegelse og kropp.

Denne evnen til å stå imot og samtidig inkludere preger også Rehnqvist som samfunnsengasjert kunstner. Hun var ut- dannet musikkpedagog da hun begynte å komponere og har skrevet flere større verk som involverer unge utøvere. Hun tok initiativ til interesseorganisasjonen KVAST for kvinnelige komponister, og siden 2009 har hun vært professor i kom- posisjon ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hun har en omfattende produksjon som i dag teller mer enn et hundretalls komposisjoner.

Karin Rehnqvist (f. 1957) är tonsättare, vars musik rör sig i gränslandet mel- lan folk- och konstmusik. Den uråldriga sångteknik som kallas kulning har hon integrerat i ett modernistiskt och högst personligt tonspråk. Med musik inom ett brett spektrum har hon blivit känd både i Sverige och utomlands, och hon är i dag en av de mest spelade svenska tonsättarna på den internationella sce- nen. Rehnqvists musik är många gånger prisbelönt, och sedan 2009 är hon pro- fessor i komposition vid Kungliga Mu- sikhögskolan i Stockholm. Rehnqvist är medlem i Musikaliska Akademien.

www.karin-rehnqvist.se

 

ELLEN LINDQUISTs musikk kan få, individuelle instrumenter og stemmer smelte sammen til store, klanglige landskap. Komponisten går ofte i dialog med andre kunstarter som dans, poesi, performance og musikkteater, og i disse konstellasjonene virker det som om mu- sikken nettopp vil være musikk, vil bringe inn det klanglige og abstrakte som er særegent for det musikalske og som de andre uttrykksformene kan nærme seg, men aldri være.

Lindquist har bakgrunn fra Nederland og USA. Hun har samarbeidet med Alpaca Ensemble siden hun flyttet til Norge i 2012, og ensemblet har både bestilt nye verk og framført musikk hun har kompo- nert tidligere. Innspillingen inneholder fire slike tidligere verk som er omarbeidet for ensemblet. Verkene har et konsentrert format som knytter dem til hverandre,

nesten som fire satser, selv om musikken er skrevet over et langt tidsspenn.

Musikken til den amerikansk-hollandske komponisten Ellen Lindquist (f. 1970) har blitt fremført over hele verden, blant annet i Carnegie Hall, FN-bygningen og Kon- serthuset i Stockholm. Lindquist finner inspirasjon i å oppdage unike lydverdener og trives best i samarbeid med andre, med dans, teater, poesi, performance- kunst og med tverrfaglige samarbeid – som for eksempel Drömseminarium, et scenisk verk for femten musikere ba- sert på tekster av nobelprisvinner To- mas Tranströmer. Verket hennes, The Sacredness of Trees, ble nylig nominert til den prestisjetunge EDVARDprisen. Lindquist har siden 2013 undervist ved NTNU – institutt for musikk, hvor hun også var huskomponist 2019-20. Hun er medlem av Norsk Komponistforening og sitter i styret til Trondheim Sinfonietta.

www.ellenlindquist.com

«Fremførelsene i alle seks verkene er nydelig innøvd og fremført, og Lawos innspilling er fremragende, klar og naturlig. For elskere av ny musikk er dette en vinner.»

Guy Rickards | Klassiskmusikk.no
Rehnqvist: In Orbit VI. Transit – Outer Space | Tegning: Jenny Soep

 

Lindquist: Groundings | Tegning: Jenny Soep